Studie- och yrkesvägledare

Vill du ta reda på mer om dina möjligheter när det gäller utbildning eller nytt arbete? Boka ett vägledningssamtal med en studievägledare.

Ett vägledningssamtal kan tex handla om studieplanering, behörigheter och utbildningsalternativ. Det kan ge dig insikt kring dina intressen, färdigheter, kunskaper och möjligheter. För att få ut det mesta möjliga av ett vägledningssamtal, behöver du vara förberedd.

Vad vill du att samtalet ska handla om?

Utgå ifrån var du står nu, fundera över dina mål och hur du tänker nå dit.

 • Titta igenom kursutbud, gärna på utbildningar inom olika utbildningsformer.
 • Tänk igenom hur du kan finansiera dina studier.
 • Tips på utbildningar eller yrken som skulle kunna passa dig. Du kan till exempel göra tester på Arbetsförmedlingens hemsida. Ta med dig resultatet till mötet.
 • Ta med dig betyg och andra handlingar som kan vara viktiga. Om du har möjlighet, maila dem till studievägledaren innan samtalet.
 • Skriv ner dina egna frågor till studievägledaren.

Vi erbjuder samtal via telefon och Google meet

För mer information om detta, se respektive tjänst. Vägledningssamtal kan inte bokas för CSN. Har du CSN - frågor, vänd dig i första hand direkt till CSN. Behöver du hjälp med att göra en ansökan, kan du inte boka ett vägledningssamtal. För övriga frågor kan du också nå studievägledare via e-mail: syvlarcenter@falkoping.se

Tyvärr händer det att vi behöver avboka en tid. Om du får ett meddelande om avbokning, är du välkommen att boka en ny tid som passar dig. Om inga tider finns att boka, vänligen återkom senare. Vi lägger ut nya tider så snart vi har möjlighet.

Drop-In

Drop-In är för närvarande stängt.

Boka tid

Nu kan du boka tid hos våra studie- och yrkesvägledare via vårt bokningssystem Timecenter. Samtal kan bara bokas för vägledning. Har du CSN - frågor är du välkommen att besöka oss när vi har drop in.

Vi erbjuder samtal via telefon och Google meet. För mer information om detta, se respektive tjänst. Vägledningssamtal kan inte bokas för CSN. Har du CSN - frågor, vänd dig i första hand direkt till CSN. Behöver du hjälp med att göra en ansökan, kan du inte boka ett vägledningssamtal. För övriga frågor kan du också nå studievägledare via e-mail: syvlarcenter@falkoping.se

Tyvärr händer det att vi behöver avboka en tid. Om du får ett meddelande om avbokning, är du välkommen att boka en ny tid som passar dig. Om inga tider finns att boka, vänligen återkom senare. Vi lägger ut nya tider så snart vi har möjlighet.

Gymnasieexamen

Hos vuxenutbildningen finns möjlighet att slutföra dina tidigare studier mot en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Du som inte har några poäng alls från gymnasiet kan också läsa in en yrkesexamen, högskoleförberedande examen. Möjligheten att ändra inriktning från tidigare påbörjade studier finns också.

Beställningen ska göras senast den 15 april om du önskar få ut din gymnasieexamen före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i juni.

Beställningen ska göras senast den 15 oktober om du önskar få ut din gymnasieexamen före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i december.

Beställ betyg här

Högskoleförberedande examen

Högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska omfatta 2 400 poäng varav minst 2 250 poäng måste vara godkända betyg. En högskoleförberedande examen består av tre delar.

Det finns möjlighet att läsa in en högskoleförberedande examen inom följande program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Yrkesexamen

Yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska omfatta 2 400 poäng varav minst 2 250 poäng måste vara godkända betyg.

Det finns möjlighet att läsa in en yrkesexamen inom följande program:

 • Barn och fritid
 • Bygg och anläggning
 • El och energi
 • Fordon och transport
 • Handel och administration
 • Hantverk
 • Hotell och turism
 • Industritekniska
 • Naturbruk
 • Restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • Vård- och omsorg

På skolverkets hemsida kan du se vilka kurser varje program innehåller. Välj program i listan, klicka sedan på Programstruktur och examensmål för att se programmets kurser.

Länk till skolverketlänk till annan webbplats

Välj bland våra kurser som finns på vår hemsida.

OBS! För att få grundläggande behörighet krävs det att du läser följande tre kurser inom den valfria delen: Engelska 6, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, samt Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100 poäng vardera.

Slutbetyg

Du kan få ett slutbetyg om du har betyg i följande kurser:

Kurser

Kurser

Poäng

Svenska A/1 alternativ Svenska som andra språk A/1

100 p

Svenska B/2 alternativ Svenska som andra språk B/2

100 p

Engelska A/5

100 p

Matematik A/1a/1b/1c

100 p

Samhällskunskap A/1b

100 p

Naturkunskap A/1a1

50 p

Religionskunskap A/1

50 p

Fritt valda kurser

1750 p

Totalt antal poäng

2350 p

Beställningen ska göras senast den 15 april om du önskar få ut ditt slutbetyg före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i juni.

Beställningen ska göras senast den 15 oktober om du önskar få ut ditt slutbetyg före sista kompletteringsdagen till högskolan som är i december.

Beställ betyg här

För att ge grundläggande högskolebehörighet ska ett slutbetyg från vuxenutbildningen på 2350 poäng från och med den 1 januari 2010 innehålla minst 2250 godkända poäng, inklusive godkända betyg i kärnämneskurserna svenska A+B eller svenska som andraspråk A+B, samt engelska A och matematik A. Betyg äldre än åtta år får endast i undantagsfall ingå i slutbetyget.

För den som tidigare har fått ett slutbetyg från en fullständig gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande får ett nytt sådant slutbetyg inte utfärdas.

Följande kurser får inte ingå i ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning:

 • Estetisk verksamhet 50 p
 • Idrott och hälsa A, 100 p
 • Specialidrott A 200 p
 • Specialidrott B, 100 p

Slutbetyg kommer att kunna utfärdas t.o.m. den 1 juli 2021 Fr.o.m. den 2 juli 2021 kommer slutbetyg att ersättas av gymnasieexamen och då gäller delvis andra förutsättningar. Förändringarna gäller inte dig som redan har ett slutbetyg.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i god tid om du vill få ett slutbetyg utfärdat eller för att få mer information.

CSN

Centrala studiestödsnämnden (CSN)länk till annan webbplats är den myndighet som har hand om studiestöd. Det är de som beslutar om och betalar ut studiemedel. Studiemedel kan man söka om för kurser på grundläggande och gymnasial nivå på vuxenutbildningen samt för högre studier. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. För dig som studerar som vuxen, finns följande alternativ till studiestöd:

Om du behöver stöd/ information för att ansöka om studiemedel

Startdatum, slutdatum och antal poäng

Behöver du startdatum, slutdatum och antal poäng för dina studier? Skicka ett mail till studievägledarna syvlarcenter@falkoping.se.

Så ansöker du om studiemedellänk till annan webbplats

Teletal

Teletal är gratis för dig. Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal. Läs mer om det via https://teletal.se/sv/startsida/länk till annan webbplats

Telefon 0771-276 800

Talsvar

Öppet dygnet runt. Talsvar är en telefontjänst där du kan få aktuell information om din ansökan och din skuld. För att använda talsvar behöver du din personliga kod. Den hittar du bland annat i ditt årsbesked.

Telefon 0771-276 800

Kontakta oss

syvlarcenter@falkoping.se

Telefontid:

Tisdagar kl. 10-11: 0515-88 71 33
Torsdagar kl. 10-11: 0515-88 71 61