Publicerad: 2019-09-03

Nya utbildningar på Yrkeshögskolan

Specialistutbildad undersköterska inom måltid och näring samt Arbetsledare inom storkök är två nya utbildningar som Lärcenter har ansökt om att få bedriva.

Utbildningarna är anpassade efter arbetslivets behov och efterfrågan. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen beskriver tex undernäring som en av de största utmaningarna för äldreomsorgen. En kunskap som undersköterskor i dag behöver specialistkopmetens inom. Utbildningen pågår under ett år och är på halvfart och kan kombineras med arbete. Även arbetsledare in om storkök bedrivs på halvfart där målsättningen efter slutförd utbildning är att kunna fungera som arbetsledare i storkök, företrädesvis i offentlig sektor (skola, vård, omsorg), men även inom privat sektor. Utbildningarna beräknas starta hösten 2020 under förutsättning att de beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här kan du läsa mer om utbildningarna Specialistutbildad undersköterska inom måltid och näring samt Arbetsledare inom storkök