Föreningsledarstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett stipendium till en person eller förening på 10.000 kr. Föreningar eller enskilda personer som utfört en värdefull gärning, och är verksamma i en förening i Falköpings kommun, kan ansöka om stipendiet eller föreslås av andra.

Kultur- och fritidsnämnden utser vem eller vilka som får stipendiet. Stipendiet kommer att delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni.

Lämna förslag

Föreslå dig själv som kandidat eller lämna förslag på annan kandidat eller förening nedan!