Kommunövergripande information

Senast uppdaterat: 2020-03-23- kl 15.00

Förbud mot tillställningar och sammankomster med fler än 50 personer

UPPDATERAT 2020-03-27 klockan 14.40

Regeringen har beslutat att evenemang, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska begränsas till max 50 deltagare. Beslutet gäller från 29 mars. Det är ett ansvar som varje arrangör har att begränsa antalet deltagare vid sammankomster och tillställningar för att minska smittspridning.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som strider mot beslutet..

Polisens information om vad förbudet innebärlänk till annan webbplats

Information om regeringens beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på krisinformation.selänk till annan webbplats

Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på evenemang är genom evenamangskalendernlänk till annan webbplats

Patientsekretess gäller för den drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

UPPDATERAT 2020-03-23 klockan 15.00

Gällande misstänkt smitta/smittade så ansvarar Västra Götalandsregionen och Smittskydd Västra Götaland för att de misstänkt smittade får lämna prover, får provsvar och att de om/vid konstaterad smitta får vård. Det är också Smittskydd Västra Götaland som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning.

Patientsekretess är viktig

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen - därför är patientsekretessen viktig.

Vi får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av vår verksamhet ska agera på särskilt sätt, eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning där man söker personer som en smittad kan ha kommit i kontakt med. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Falköpings kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om den informationsinriktningen förändras så kommer vi att uppdatera vår information.