Information vård och omsorg

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nedan kan du läsa mer om hur dessa påverkar verksamheter och aktiviteter inom vård och omsorg i Falköpings kommun.

Frågor och svar inom vård och omsorg

UPPDATERAT 2020-04-08 klockan 14.30

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Äldreomsorg

Besöksförbud på äldreboenden

UPPDATERAT 2020-03-31 klockan 15.15

Regeringen har fattat beslut om att införa ett nationellt besöksförbud på Sveriges samtliga äldreboenden från och med onsdagen den 1 april.

Stanna hemma om du har symtom

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även milda, uppmanas du att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Symtom på infektion kan exempelvis vara feber, halsont eller hosta.

Särskilt viktigt är att du som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägs­symtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Förändringar i verksamheter inom äldreomsorg

UPPDATERAT 2020-03-27 klockan 15.00

Dagverksamhet för äldre

Från och med onsdagen den 18 mars stänger dagverksamheten för äldre. Detta gäller dagverksamhet Bergsliden, dagverksamhet Kinnarp, dagverksamhet Floby, dagverksamhet Stenstorp och dagverksamheten på Tåstorps demenscentrum "Tåstorps hörna". Beslutet gäller tills vidare.

Träffpunkter

Från och med onsdagen den 18 mars stänger InformationsCentrum, Träffpunkt Ranten, Träffpunkt Centrum och Träffpunkt Bergsliden. Beslutet gäller tills vidare.

Ung omsorg

Från och med onsdagen den 20 mars är ung omsorg inställt på kommunens äldreboenden.

Äldreomsorgens fritidsverksamhet

Från och med onsdagen den 18 mars stänger fritidsverksamheten inom äldreomsorgen. Beslutet gäller tills vidare. Även Nyttårsfesten den 2 april för de frivilliga medhjälparna inom äldreomsorgen ställs in.

Växelvård

Växelvårdsplatserna på Trädgårdsgatan 17 och Tåstorps demenscentrum stängs för ny vistelseperiod från och med 6 april. Brukare som påbörjat växelvårdsperiod innan detta datum kan avsluta period enligt planering.
Anhöriga som är i behov av extra stöd under den period växelvården är stängd kan ansöka om mer insatser från hemtjänsten hos biståndsenheten.

Funktionsnedsättning

Korttidsverksamhet

UPPDATERAT 2020-03-20 klockan 15.30

Korttidsverksamhet
Från och med måndagen den 23 mars begränsas korttidsverksamheten för barn och unga inom avdelning funktionsnedsättning till tillsyn. Det innebär att beslut om avlastning i nuläget inte kommer att verkställas.

Aktivitetscenter och träffpunkten Hattstugan
Verksamheterna stänger från och med 23 mars. Beslutet gäller tills vidare.

Individ- och familjeomsorg

Avråder från besök

UPPDATERAT 2020-03-18 klockan 11.30

Individ- och familjeomsorgen ber klienter att undvika besök på socialkontoret som inte är nödvändiga. Om du inte har en bokad tid så går det att nå handläggare eller behandlare via telefon eller e-post.

Läs mer i informationen som har gått ut till klienter med anledning av coronaviruset.PDF

Familjecentralen

UPPDATERAT 2020-03-18 klockan 13.00

Från och med torsdagen den 19 mars stänger familjecentralens verksamhet. Beslutet gäller tills vidare.