Publicerad: 2019-03-13

Utskottet för social hållbarhet har haft sitt första möte

Kommunfullmäktige har inrättat ett nytt utskott under kommunstyrelsen, som ska styra och leda kommunens arbete när det gäller social hållbarhet under mandatperioden 2019-2022. Utskottet ska jobba med ett helhetsperspektiv och hantera frågor som är nämnds- och förvaltningsövergripande.

Häromveckan hade utskottet sitt första möte med diskussioner om hur utskottet ska arbeta och vilka utmaningar som finns i dag och i framtiden. Nästa möte är i början på april.

Alla partier är representerade i utskottet

Utskottet består av 13 ledamöter och lika många ersättare. Ordförande är Karola Svensson (C). Samtliga nämndsordföranden ingår i utskottet, liksom representanter för alla partier som finns representerade i kommunstyrelsen. De partier i Falköpings kommunfullmäktige som inte får egen plats i utskottet, erbjuds en adjungerad plats för att få insyn i arbetet. Syftet är att åstadkomma helhet och långsiktighet.

Ledamöter och ersättare i utskottet för social hållbarhet


Utskottet ersätter folkhälsorådet med flera

Utskottet ersätter andra forum som tidigare hanterat politiska frågor inom , men som nu kommer att ingå i utskottets arbete. Dessa är folkhälsorådet, demokratiberedningen, mångfaldsutskottet och brottsförebyggande rådet.