Publicerad: 2019-05-28

Ny ordförande i kommunstyrelsen väljs 24 juni

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj att godkänna Dan Gabrielssons (S) avsägelse från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i kommunstyrel­sen.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga ärendet om val av ny ordförande, och ny ledamot i kommunstyrelsen, till fullmäktiges nästa möte den 24 juni.

Tills vidare är det kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Karola Svensson (C), som har uppdraget som ordförande.