Publicerad: 2019-07-01

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

Rökning förbjuden

Den 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla. Då blir det förbjudet att röka på till exempel lekplatser, perronger och vid entréer till allmänna lokaler.

Den nya tobakslagen syftar bland annat till att öka tillgängligheten till allmänna platser och innehåller därför bestämmelser om fler rökfria miljöer. De rökfria miljöerna innefattar inte bara rökförbud för cigaretter utan även till exempel e-cigaretter och vattenpipor.

Falköpings kommun har kontaktat lokala fastighetsägare och informerat om de nya kraven för att se till att de följs. Skyltning av platser som nu omfattas av det nya rökförbudet kommer att sättas upp efter hand.

Den nya lagen gör det förbjudet att röka på:

Områden i anslutning till färdmedel, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Rökförbudet gäller även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, till exempel biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden.

Uteserveringar till restauranger och caféer.

Inhägnade idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller även om idrottsanläggningen används till andra aktiviteter som till exempel konserter eller mässor.

Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud. Till exempel entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet. Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén

Regler om skyltning

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga.

Askkoppar

Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.

Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det kan du alltid anmäla felet till oss genom tjänsten Synpunkter och Felanmälan.