Publicerad: 2020-03-25

Medborgarlöftet för 2020 är undertecknat

Medborgarlöftet 2020

I bild (från vänster): kommunpolis Anna-Lena Mann, lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi, kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson och säkerhetssamordnare Bengt Nilsson.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson och säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, träffade i tisdags kommunpolis Anna-Lena Mann och lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi för att skriva under det nya medborgarlöftet.

Medborgarlöftet undertecknas varje år och är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom medborgardialog, statistik och trygghetsundersökningar får vi fram en lägesbild som visar vad vi särskilt behöver fokusera på. Detta blir då ett medborgarlöfte till våra invånare.

Fokus för 2020

Trafiksäkerhet, trygghetsskapande och narkotikaförebyggande är de områden som står i fokus i det nya medborgarlöftet. Statistiken visar att narkotikaanvändandet ökar bland unga och inställningen till droger har förändrats.

Ungdomar har en liberalare inställning till att använda droger idag, det är inte så farligt tycker man, säger säkerhetssamordnare Bengt Nilsson.

Trafiksäkerheten är ett ämne som ofta kommer upp som en oro och otrygghet bland medborgarna i samtal med kommunen och polisen. Höga hastigheter, rattfylleri och "buskörning" är några av de saker som bidrar till en otrygg miljö i trafiken.

Oron att bli utsatt för brott är också något som kommuninvånarna har gett uttryck för i de trygghetsundersökningar och medborgardialoger som gjorts.

Så här jobbar vi för att löftet ska uppfyllas

  • Tillsammans ska vi arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande missbruk. Det gör vi genom föreläsningar för unga och deras vårdnadshavare samt genom aktiviteter på skolor.
  • Fler trafiksänkande åtgärder för att göra trafiken i kommunen säkrare. Fortsätta jobba med säkra skolvägar, övergångar och skapa fler cykelvägar. Polisen utför kontroller och ser över hur trafikiljön kan anpassas för att skapa en tryggare kommun.
  • Vi kommer att öka tryggheten i Wetterlin, Dotorp och Rantenområdet genom ökad närvaro av polis och kommunal peronal. En trygghetsdag kommer hållas på Dotorp senare i år där personal från Samhällsskydd mellersta Skaraborg, polis och fältare är med.