Publicerad: 2018-12-19

Konferens för mer
medmänsklighet och civilkurage

Unga kommunutvecklare

Unga kommunutvecklare i Falköping!

Raoul Wallenberg Academy har utsett Falköpings kommun till Årets med­mänsk­liga kommun, den första i Sverige. Den 6 februari 2019 är enskilda personer, lokala föreningar/organisa­tioner och kommuner välkomna att delta i en kostnadsfri konferensdag för att ta del av goda exempel och hur vägen sett ut fram till utmärkelsen.

Konferensen anordnas i samarbete med Raoul Wallenberg Academy och syftet med konferensen är att sprida goda exempel. Den ger även verktyg för hur arbetet med inkludering och social hållbarhet kan bedrivas, så att det leder till resultat och gör skillnad. Engagerade ungdomar berättar om sitt arbete och bjuder på inspirerande kulturinslag!

Dessutom deltar Jonathan Leman, mottagare av Raoul Wallenbergspriset 2018, och professor Kennert Orlenius som forskar om social hållbarhet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor (MUCF) presenterar sin Fokusrapport 18 om ungas livsvillkor, och Raoul Wallenberg Academy inspirerar och berättar hur de stödjer unga att hitta modet att göra skillnad.

Varmt välkommen till en heldag på Stadsteatern i Falköping den 6 februari!

Program9.00

Mingel med kaffe

9.30

Falköpings förändringsresa fram till priset för Årets medmänskliga kommun
Katarina Andersson, kommundirektör/Catharina Ungh, kommunstrateg


Det högerextrema hotet och demokratins försvar

Jonathan Leman, mottagare av Raoul Wallenbergspriset 2018


Hur kan vi stödja unga att hitta modet att göra skillnad?
Raoul Wallenberg Academy


Språkvän Falköping

12.00

Lunch

13.00

Ted Talks

Flera korta presentationer av goda exempel som ger verktyg för arbetet med inkludering och social hållbarhet, och leder till resultat och gör skillnad. Engagerade ungdomar berättar om sitt arbete och hur ungas inflytande och engagemang tas tillvara. Bland annat presenteras den uppmärksammade verksamheten Unga tar ordet. Det blir även korta nedslag i hur kommunens och civilsamhällets inkluderingsarbete utvecklas tillsammans.

 Resultatet av 3 års forskning i Falköping
Professor Kennert Orlenius, forskare inom social hållbarhet

14.30

Fikapaus

15.00

Vilka ska med? – Om ungas sociala inkludering
Ylva Sarrinen, utredare
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

15.30

 Avslutning


Programmet varvas med korta inspirerande kulturinslag som musik, dans, teater med mera. Vi bjuder på lunch och fika!


Anmälan

Du som arbetar för medmänsklighet och civilkurage är varmt välkommen att anmäla dig till konferensen senast 30 januari.