Publicerad: 2019-06-26

Fem säkra och trygga idrottsföreningar!

Elva representanter för de fem föreningarna.

Glada representanter för de certifierade föreningarna! Från vänster Tomtens Idrottsförening, Falköpings Motorklubb, Falköpings Atlet- och Brottarklubb, Falköpings AIK Handbollsklubb och Floby Idrottsförening.

På nationaldagen i Plantis fick representanter för fem lokala idrottsföreningar äntra scenen på amfiteatern för att ta emot sina certifikat Säker och trygg förening. Det är en kvalitetsmärkning som står för bättre hälsa, minskad skadefrekvens samt ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet.

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete i Falköping har certifierat följande föreningar som en Säker och trygg förening:

 • Falköpings AIK Handbollsklubb
 • Falköpings Atlet- och Brottarklubb
 • Falköpings Motorklubb
 • Floby Idrottsförening
 • Tomtens Idrottsförening

Plan för eventuell kris

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram en krisplan för hantering av olika typer av kriser som kan drabba en idrottsförening. Krisplanen är en mall som kan användas av föreningar som vill skapa sin egen krisplan.
– Föreningarna har på egen hand gått igenom samtliga avsnitt i mallen och har nu skaffat sig en god beredskap för eventuella kriser, berättar folkhälsostrategen Maria Åhman. De har även en plan för att hålla sin krisplan levande.

Krishantering, HLR och brandsäkerhet med mera

SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland har, på uppdrag av samrådet för lokalt folkhälsoarbete, medverkat i utbildningen av föreningarnas medlemmar. Bland annat har SISU Idrottsutbildarna anordnat gemensamma temakvällar inom olika områden.

Följande avsnitt ingår i utbildningen:

 • Krisplan/krishantering
 • Olycksfall/akut insjuknande
 • Hjärt- och lungräddning (HLR)/Skyddsutrustning
 • Skyddsutrustning
 • Besiktning av anläggning/lokal
 • Brandsäkerhet
 • Utemiljö
 • Resor/transporter
 • Strategi 2025/Värdegrund
 • Skapa trygga idrottsmiljöer
 • Alkohol/tobak/antidoping/droger
 • Försäkringar

Bidrag vid certifiering

Varje förening får ett bidrag på 4.000 kronor när certifieringen genomförts. Bidraget finansieras av Samrådet för lokalt folkhälsoarbete, men administreras av kultur- och fritidsförvaltningen som även ansvarar för uppföljning och återcertifiering. Om föreningen uppfyller kriterierna för en återcertifiering betalar kultur- och fritidsförvaltningen ytterligare ett bidrag på 2.000 kronor.

Det finns även möjlighet för certifierade föreningar att ansöka om medel till åtgärder eller utrustning som behövs för att göra föreningen säker och trygg.

Följande 14 föreningar har hittills blivit certifierade som en Säker och trygg förening:

 • Borgunda IK
 • Falbygdens Hästsportförening
 • Falköpings AIK Handbollklubb
 • Falköpings Atlet- och Brottningsklubb
 • Falköpings Kvinnliga IK
 • Falköpings Motorklubb
 • Falköpings Skyttegille
 • Falköpings Volleybollklubb
 • Floby IF
 • IFK Falköpings Fotbollförening
 • IFK Falköpings Ishockeyklubb
 • Sörby-Odensbergs Skytteförening
 • Tomtens IF
 • Ållebergs Modellflygklubb

Vill din förening bli certifierad som säker och trygg?

Certifieringen av Säker och trygg förening är ett projekt som har pågått sedan 2012. Eventuellt blir det en fortsättning i höst. Kontakta oss om din förening också vill certifieras!

Kontaktpersoner

Falköpings kommun
Maria Åhman, folkhälsostrateg
maria.x.ahman@falkoping.se
0515-88 53 36

SISU Idrottsutbildarna
Lena Fredén, idrottskonsulent
lena.freden@vgidrott.se
0703-41 39 54