Publicerad: 2020-03-17

Beslut om distansundervisning för Ållebergsgymnasiet och Lärcenter

Folkhälsomyndigheten tillsammans med regeringen och skolverket meddelande den 17 mars 2020 att lärosäten och gymnsieskolor i Sverige rekommenderas att inte bedriva undervisning i skolans lokaler utan istället genom distansundervisning. Rekommendationen är ett sätt att bromsa takten i spridningen av coronaviruset covid-19 och på sätt avlasta sjukvården och de mest sårbara från att smittas.

Vuxna elever är inte i behov av omsorg i samma utsträckning som elever och barn i grundskola och förskola. Vuxna elever kan också ta ansvar för sina studier på egen hand i form av distansundervisning.

Ållebergsgymnasiet och Lärcenter övergår från och med onsdag 18 mars 2020 till distansundervisning efter beslut i respektive nämnd.

Information och frågor och svar om distansundervisning finns på www.allebergsgymnasiet.selänk till annan webbplats

Håll dig uppdaterad på kommunens information och beslut genom www.falkoping.se/coronavirus