Publicerad: 2019-06-25

Adam Johansson ny ordförande i kommunstyrelsen

Adam Johansson (M)

Adam Johansson (M)

Vid gårdagens möte med kommunfullmäktige i Falköping valdes Adam Johansson (M) till ny ordförande i kommun­styrelsen. Han tillträder uppdraget den 1 juli 2019 och är vald för den pågående mandatperioden, det vill säga till och med år 2022.

Kommunfullmäktige beslutade även att uppdraget som andre vice ordförande i kommunstyrelsen tills vidare lämnas vakant. Karola Svensson (C) är som tidigare förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Henric Hagberg (S) valdes till ny ledamot i kommunstyrelsen och Fredy Neüman (S) valdes till ny ersättare. Uppdragen gäller från och med den 1 juli 2019 till mandatperiodens slut 2022.

Sluten omröstning

Valet av ordförande avgjordes i en sluten omröstning mellan Ingvor Bergman (S) och Adam Johansson (M). Resultatet av omröstningen blev 16 röster för Ingvor Bergman och 26 röster för Adam Johansson. Samtliga tjänstgörande ledamöter i Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp (9 personer) deltog inte i beslutet.