Publicerad: 2020-05-08

Trafikverket förbättrar tillgängligheten på järnvägsstationen i Floby

Det handlar om förbättrade ledstråk och tydligare säkerhetszon, bättre belysning och fler sittplatser.

Trafikverket startar arbetet 11 maj och det pågår till 11 juni.

Arbetet kommer att synas och höras i samband med att de gräver, sågar och transporterar maskiner och byggmaterial. Resenärer och du som bor i närheten av stationsområdet kan komma att påverkas, men Trafikverket gör vad de kan för att minska störningarna

Kontakt

Pernilla Fredman, projektledare på Trafikverket
010-123 25 35
pernilla.fredman@trafikverket.se

Anders Löfving, projektingenjör på Trafikverket
010-124 16 98
anders.lofving@trafikverket.se