Publicerad: 2019-09-19

Rantenrondellen får hastighetssäkrade övergångsställen. Byggnationen startar måndag 26 augusti

Etapp 3 och 4

Arbetet med att hastighetssäkra övergångsställens i Rantenrondellen löper på. Korsningen är en viktig knutpunkt som binder samman flera promenad- och cykelstråk och vi gör detta för att hastighetssäkra de övergångsställen som ligger i korsningen. Arbetet påbörjas den 26 augusti. Falköpings kommun arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter, och byggnationen utförs i kommunens egen regi. Vi hoppas därför på överseende och tålamod med de eventuella olägenheter eller störningar som kan uppstå under byggtiden.

Arbetet utförs i fyra etapper om cirka två veckor vardera. Första och andra etappen har gått snabbare än planerat och Bangatan är därför öppen för trafik redan idag. Samtidigt stängs tillfarten via Sankt Olofsgatan av. Arbetet pågår till början av vecka 40 då tillfarten via Scheelegatan stängs av. Måndag den 14 oktober planeras asfaltering och samtliga tillfarter till Rantenrondellen stängs då av helt för trafik. Gående och cyklister kommer att kunna passera under hela arbetets gång och hänvisning för trafik görs med orange vägvisning för genomfart. Vill du veta mer om projektet kan du läsa mer under Kommunala byggprojekt.

Kontakt (dagtid vardag 08.00-16.00)

Håkan Gustavsson, gatuingenjör
hakan.gustafsson@falkoping.se
0515-88 50 00

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se