Publicerad: 2019-10-08

Nu renoveras gång- och cykelbanan utmed Vilhelmsbergsgatan som samtidigt breddas och förses med belysning

Gång- och cykelbana utmed Vilhelmsbergsgatan

Falköping arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Nu renoveras gång- och cykelbanan utmed Vilhelmsbergsgatan för ökad komfort och samtidigt breddas banan som även förses med belysning. Arbetet utförs i egen regi.

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Håkan Gustafsson
E-post hakan.gustafsson@falkoping.se
Telefon 0515-88 50 00

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se