Publicerad: 2018-10-10

Korsningen Frejagatan och Parkgatan hålls från den 12 september avstängd när nya passager byggs.

Avstängning

Som ett led i att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, främst våra skolungdomar, kommer en gång- och cykelväg anläggas utmed Parkgatan mellan Hwassgatan och Trädgårdsgatan samt att tre passager byggs om. Den första korsningen är passagerna på Frejagatan.

I samband med att passagerna byggs om kommer även en del VA-arbeten att utföras. För att kunna genomföra arbetet och för att kunna garantera en säker arbetsplats krävs det att korsningen Frejagatan och Parkgatan stängs av. De boende på Frejagatan innanför avstängningen hänvisas till Balderstensgatan under tiden. Trafik i övrigt hänvisas till Sankt Olofsgatan eller Bangatan. Arbetet beräknades pågå två till tre veckor men har blivit fördröjt på grund av mer omfattande VA-arbeten än planerat. Korsningen öppnas för trafik igen vecka 44. Vill du läsa mer finns information under länken Kommunala Byggprojekt

Park- och Frejagatan avstängning

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoing.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se