Publicerad: 2018-12-10

Arbetet på Parkgatan fortlöper och i samband med detta är Storgatan avstängd väst om Parkgatan (vid Bil-trade).

Avstängd gata Storgatan/Parkgatan

Som ett led i att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, främst våra skolungdomar, kommer en gång- och cykelväg anläggas utmed Parkgatan mellan Hwassgatan och Trädgårdsgatan samt att tre passager byggs om. För närvarande pågår anläggandet av gång- och cykelvägen och infart till Baxi och Bil-trade via Storgatan är för närvarande avstängd.

TA-plan över avstängning på Storgatan

Arbetet med att ordna trafiksäkra passager och en ny gång- och cykelväg utmed Parkgatan fortlöper. Framkomligheten är under byggtidens olika skeden något begränsad och in- och utfarter på sträckan kan påverkas något. Vi hoppas på överseende med detta. Vill du läsa mer finns information under länken Kommunala Byggprojekt

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoing.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se