Publicerad: 2020-07-07

Botvidsgatan avstängd för genomfart vid Centralskolan vecka 29

På grund av VA-arbeten stängs Botvidsgatan av i höjd med kommunhuset och trafik i båda riktningar på Hemmingsgatan för att boende ska kunna ta sig till och från bostaden.

Avstängning

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoping.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se