Servicemeddelanden

Här finner du aktuell information om viktiga händelser som vattenläckor, särskilda öppettider, vägarbeten och snöröjning.

Aktuellt

 • 2018-08-14

  Eldningsförbud/fire ban i skog och mark


  Det råder eldningsförbud i Falköpings kommun och i hela Västra Götalands län. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla, elda och använda stormkök i skog och mark. Från och med 14 augusti är det tillåtet att grilla på egen tomt.

 • 2018-08-03

  Korsningen Hwassgatan/Sköttningsvägen kommer åter att stängas av för att kunna färdigställas


  Kommunen arbetar för att öka trafiksäkerheten, framför allt, för oskyddade trafikanter. Korsningen mellan Hwassgatan och Sköttningsvägen kommer därför att byggas om. I samband med detta byter VA ut de ledningar som är lokaliserade till korsningen. Det är ett omfattande arbete och för att kunna minim...
 • 2018-07-02

  Vattenläcka stänger Stenstorpsbadet i sommar 


  En vattenläcka har upptäckts på Stenstorpsbadet och efter flertalet undersökningar har vi varit tvungna att fatta beslut om att stänga badet resten av sommaren.
 • 2018-05-25

  Har du en brunn?


  Nu har du möjlighet att göra en insats för miljön! I dagarna gör Trafikverket en inventering av enskilda brunnar i kommunen. Syftet är att öka kännedomen om känsliga områden vid ogräsbekämpning längs järnvägen.
 • 2018-05-24

  Viktigt meddelande - eldningsförbud!


  Det råder eldningsförbud i stora delar av landet - SMHI har utfärdat klass 1-varning med stor risk för brand i skog och mark.
 • 2018-05-24

  Sanduppdagning pågår - vi sopar gatorna!


  Årets vinter har varit lång vilket har gjort att sandupptagningen inte kunde starta så tidigt som den brukar. Arbetet påbörjades nästan 4 veckor senare än vanligt. Nu kör vi kör med alla resurser vi har på sandupptagningen och har gjort så sedan vintern tillät oss att starta. Sedan några veckor till...
 • 2018-05-16

  Götavägen stängs av mellan Dalagatan och Karlebygatan fram till slutet av juni


  I samband med att VA-arbeten utförs, och en ny gång- och cykelväg anläggs utmed Götavägen, hålls gatan avstängd i etapper. Avstängningen rör just nu sträckan Dalagatan-Karlebygatan och beräknas pågå fram till slutet av juni 2018.
 • 2018-05-16

  Motionscentralens nya parkering asfalteras


  Nu blir det fler parkeringsplatser uppe vid motionscentralen - asfaltering startar 16 maj. Vägen från parkering vid campingen fram till motionscentralen kommer att vara avstängd under tiden.

Sålla ut meddelandena års- och månadsvis