Publicerad: 2020-02-26

100 % ren hårdträning i Falköping

diplomerade

Bakre raden från vänster: Lena Fredén, RS SISU | Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare |Karola Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande | Anna-Lena Mann, kommunpolis | Per-Erik Källström, ANDTS-samordnare. Främre raden från vänster: Karin Strängsåker, Energi Träningscenter | Daniel Johansson, Fitness World | Malin Fogelström Nilsson, lärare idrott och hälsa, Ållebergsgymnasiet.

Falköpings kommun har nu anslutit sig till det nationella nätverket PRODIS som arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. PRODIS står för Prevention av dopning i Sverige och i nätverket är cirka 100 kommuner och cirka 600 träningsanläggningar anslutna. Arbetsmetoden kallas 100 % ren hårdträning.

Nätverket PRODIS arbetar för att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. 100 % hård träning innebär att utveckla ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan mellan framförallt mellan träningsbranschen, Polisen, Riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och regionen.

Kommunens roll i arbetet är att driva det lokala utvecklingsarbetet framåt, erbjuda utbildning, tillhandahålla det övergripande materialet och diplomera de träningsanläggningar som finns i kommunen.

- Vi vet att det är trygghet för föräldrar exempelvis att träningsanläggningar tar ställning, och viljan finns hos alla träningsanläggningar i kommunen att vara med i arbetet, säger Per-Erik Källström, ANDTS- samordnare.,

Diplomering av träningsanläggningar

Nyckelpersoner såsom ansvariga och instruktörer på träningsanläggningar, polis och skolpersonal erbjuds utbildning som ger ökad kunskap om effekter av preparat och vilka metoder som fungerar i det förebyggande arbetet.

Träningsanläggningar som arbetar utifrån arbetsmetoden 100 % ren hårdträning kan bli diplomerade 100 % gym. För att diplomeras krävs bland annat kontinuerlig utbildning av personal, en utarbetad policy och handlingsplan mot dopning och samarbete med polis.

- De första träningsanläggningarna är nu diplomerade och vi tar det stegvis att utbilda och diplomera tills alla är med säger Per-Erik Källström.

Först ut att diplomeras var Ållebergsgymnasiet, Fitness World och Energi Träningscenter och de tog emot sina diplom vid pressinformationen i Stadshuset.

- Alla som arbetar i detta blir förebilder, det här är ett otroligt viktigt samarbete att vi jobbar tillsammans i trygghetsfrågor, säger Karola Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Utveckling av ett aktivt samarbete

Effekterna blir större när flera lokala aktörer arbetar tillsammans och arbetsmetoden 100 % ren hårdträning innebär också att fortsätta utveckla ett aktivt samarbete mellan träningsbranschen, polis, vårdpersonal, socialtjänst, skola och föräldrar. Falköpings kommun håller ihop och driver det här långsiktiga arbetet med förebyggande insatser genom kontinuerlig uppföljning.

PRODIS 100 % ren hårdträninglänk till annan webbplats