Tillsammans för inkludering

Redan idag finns det många verksamheter och organisationer i kommunen som gör bra saker för att vi alla, oavsett förutsättningar och bakgrund, ska känna oss inkluderade. Genom att träffas och bolla ideer och tankar kan vi stötta och uppmuntra varandra i detta viktiga arbete.

Vad är inkludering?

Inkludering handlar om att känna sig välkommen. Vi har alla ett behov av att tillhöra en grupp. Där människor trivs och inkluderas, där finns också framtidstro, kreativitet och livskvalitet.

Vilka kan vara med?

Organisationer, föreningar, andra nätverk och enskilda som engagerar sig i arbetet för inkludering och integration

Vad ska det leda till?

  • I nätverket träffas vi för att utbyta ideéer och för att utveckla ett hållbart samarbete mellan olika aktörer
  • Kommunen vill med ekonomiska bidrag stödja goda idéer som nätverket ser behov av. Se relaterade länkar
  • Genom nätverket vill vi skapa större delaktighet i arbetet för inkludering i vårt lokala samhälle, genom att många aktörer samarbetar och kompletterar varandra

Hur går det till?

  • Vi träffas i nätverksmöten där vi lär känna varandras verksamheter och tar del av erfarenheter och kunskaper
  • Vi uppmärksammar behov som vi i samverkan försöker lösa
  • Falköpings kommun ansvarar för att samordna, driva och stötta nätverket samt bjuda in till möten

Låter det intressant?

Skicka ett mail till violeta.kazic@falkoping.se med dina kontaktuppgifter så lägger vi till dig i utskickslistan!