Nyckeltal/Öppna data

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska Centralbyrån, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från kommunens demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Öppna data

Dessa nyckeltal är öppna data och denna digitala information är fritt tillgänglig att återanvända. En ökad tillgänglighet och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Nyckeltal om Falköpings kommun

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om Falköpings kommun i Kolada. För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.