Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är kommunens organ för handhavande av kommunens fastigheter, väghållning där kommunen är väghållare, transportcentral, trafiksäkerhetsplanering och parkeringsövervakning, vatten- och avloppsfrågor, lokalvård, matproduktion med mera.

Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2019–31 december 2022.

Wanja Wallemyr (C)

Vanja Wallemyr (C)
Ordförande

Sam Jubrant

Sam Jubrant (KD)
1:e vice ordförande

Johanna Svensson (S)

Johanna Svensson (S)
2:e vice ordförande