Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområde omfattar alla aktiviteter inom individ- och familjesomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård, integration samt bostadsanpassning.

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området, socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Ledamöter och ersättare i socialnämnden

 

Sture Olsson (M)

Sture Olsson (M)
Ordförande

Rune Lennartsson (C)
1:e vice ordförande

Roger Lundberg

Roger Lundberg (S)
2:e vice ordförande