Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner

Nämnden ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. I ansvaret ingår sotning och brandskyddskontroll. Nämnden har dessutom ansvaret för kommunens tekniska verkstad. Verksamhetsansvaret redovisas i särskilda handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande räddningstjänst.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare är valda för perioden 2019-2022.

 

Dan Hovskär (KD)

Dan Hovskär (KD)
Ordförande

Andreas Wändahl (L)

Andreas Wändahl (L)
1:e vice ordförande

Glenn Frost (M)

Glenn Frost (M)
2:e vice ordförande

Helena Qvick (S)
3:e vice ordförande