Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för vuxnas lärande i olika former. Alla vuxna inom kommunen ska ges möjlighet att höja sin kunskapsnivå och sin kompetens för att främja personlig utveckling och anställningsbarhet samt öka möjligheterna till självförsörjning. Uppdraget är också att bidra till kompetensförsörjning i näringsliv och samhälle.

Ledamöter och ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
1 januari 2019–31 december 2022.

Caroline Lundberg (M)
Ordförande

Niclas Hillestrand (S)
1:e vice ordförande

Hillevi Wallgren (C)
2:e vice ordförande