Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett utskott under kommunstyrelsen för frågor som berör social hållbarhet. Utskottetet tar över de frågor som förut behandlades i folkhälsorådet, demokratiberedningen, mångfaldsutskottet, och brottsförebyggande rådet. Syftet är att skapa en mer sammanhållen politisk hantering och styrning i frågor som rör social hållbarhet.

Ledamöter, ersättare och adjungerade ledamöter är valda för mandat­perioden 2019–2022.