Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en lednings- och en samordningsfunktion och ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv/sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik med mera.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

 

Adam Johansson (M)

Adam Johansson (M)
Ordförande

Karola Svensson (C)

Karola Svensson (C)
1:e vice ordförande

Ingvor Bergman (S)

Ingvor Bergman (S)
2:e vice ordförande