Beredning för översyn av den politiska organisationen

Uppdraget för beredningen är att utreda och lämna förslag på hur den politisk organisation ska se ut för nästa mandatperiod 2023-2026.

Ledamöter

Pema Malmgren (M)

pema.malmgren@falkoping.se

Karola Svensson (C)

karola.svensson@falkoping.se

Britt-Marie Aronsson (KD)

britt-marie.aronsson@falkoping.se

Dag Högrell (L)

dag.hogrell@falkoping.se

Elisabeth Klang (V)

elisabeth.klang@falkoping.se

Anders Blom (MP)

anders.blom@falkoping.se

Fredy Neüman (S)

fredy.neuman@falkoping.se

Johanna Johansson (SD)

johanna.a.johansson@falkoping.se

Ersättare

Johan Eriksson (M)

johan.eriksson@falkoping.se

Hans johansson (C)

hans.johansson@falkoping.se

Göran Gynnemo (KD)

goran.gynnemo@falkoping.se

Lennart Falegård (L)

lennart.falegard@falkoping.se

Iowan Hedendahl (V)

iowan.hedendahl@falkoping.se

Camilla Funke (MP)

camilla.funke@falkoping.se

Susanne Berglund (S)

susanne.larsson@falkoping.se

Sonja Eriksson (SD)

sonja.eriksson@falkoping.se