Ekonomi

Kommunen uppvisade för 2018 ett positivt resultat som uppgick till 18,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 100,4 miljoner år 2017.

Det budgeterade resultatet för år 2018 var 12 miljoner. Samtidigt gjordes det en avsättning på sluttäckning av våra deponier på 36,5 miljoner.

Var kom pengarna ifrån?

  • Den största andelen av kommunens intäkter betalades in via skattesedeln. Kommunalskatten stod för 54 procent.
  • 22 procent kom från staten och andra kommuner via utjämningssystemet.
  • 9 procent av kommunens intäkter var avgifter gällande exempelvis äldreomsorg och funktionsnedsättning, vatten och avlopp, barnomsorg, Odenbadet och liknande.
  • 10 procent utgjordes av skattemedel i form av riktade statsbidrag och bidrag från försäkringskassan för personliga assistenter med mera.
  • Försäljning av verksamhet och övrigt stod för 5 procent.

Hur användes pengarna?

2018 uppgick nettokostnaderna för kommunens nämnder till drygt 1 922 miljoner kronor. Äldreomsorg och funktionsnedsättning respektive individ- och familjeomsorg tillsammans med skola och social omsorg stod totalt för 69 procent av nettokostnaderna.