Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Ungdomars alkohol- och drogvanor

CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) har sedan 1971 genomfört så kallade drogvaneundersökningar i Sverige. I Falköpings kommun görs undersökningen ungefär vart tredje år.

Alla ska kunna träna på dopningsfria anläggningar

Falköpings kommun har valt att ingå i ett nationellt nätverk som heter PRODIS. Nätverket arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Cirka 100 kommuner och 600 träningsanläggningar är anslutna och de arbetar alla med den gemensamma arbetsmetoden 100% ren hårdträning.

Metoden syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i tillsammans med träningsbranschen, polisen, riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Centrala delar i arbetsmetoden är:

  • Utbildning för nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, tränings- ansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.
  • Diplomering av träningsanläggningar
  • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, socialtjänst, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.
Prodis
100 procent ren hårdträning