Statistik om Falköping

Nedan redovisas några fakta om Falköpings kommun per den sista december 2017. Statistiken är hämtad från SCB. Om du önskar ytterligare fakta om Falköpings kommun, är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningen. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Statistik om Falköping