Ekonomi

Kommunen uppvisade för 2017 ett positivt resultat som uppgick till 100,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 60,0 miljoner år 2016.

Årets resultat var bättre än budgeterat och innebar en positiv avvikelse om 70,6 miljoner kronor gentemot kommunens budget i flerårsplanen 2017-2019. Resultatets andel i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag var 3,2 %.