Fakta om Falköping

Många har valt Falköping. År 2020 bor drygt 35 000 personer i kommunen. Många har bosatt sig på landsbygden för att leva det goda livet och bedriva verksamhet med anknytning till besöksnäringen, som ökat de senaste tio åren.

I Falköping har vi en vision om det goda livet. Vi tar livskvalitetsfrågorna på allvar. Vi vill öka välbefinnande och trivsel för våra kommuninvånare. Runtom i bygden finns storslagen natur, ett rikt kultur- och föreningsliv och annat som får oss att må bra. I centrala Falköping är flera spännande byggprojekt på gång och kommunikationerna gör det lätt att pendla till och från Falköping.

Det goda livet

Falköpings attraktionskraft har ökat tack vare att vi tidigt identifierade och förfinade bygdens unika kvaliteter och värden under devisen Det goda livet. Den lokala matkulturen, det historiska kulturarvet och vårt läge i platålandskapet har gett oss en tydlig identitet och en stolt medvetenhet. Livskvalitet, balans och harmoni har blivit honnörsord. Falköping uttalade tidigt ambitionen att vara ett konkret alternativ till en omvärld präglad av stress. Idag är vår stadsmiljö en lugn och grönskande oas som inbjuder till eftertanke och reflektion. Lokala matmässor och kulturaktiviteter är arrangemang som uppskattas av allt fler och det har stärkt oss i vår stolthet och identitet.

Attraktivt läge

Falköping är en attraktiv boendeort. Strategiska satsningar på kommunikationer har bidragit till att Falköping har en positiv framtoning. Restiden har kortats betydligt till Göteborg, Jönköping och Stockholm. Täta tågförbindelser ger möjligheter för pendling till studier och arbete på andra orter. Logistic Center Skaraborg i Falköping är exempel på en satsning som även ökat attraktiviteten bland företag inom sektorn för logistik. Denna satsning har bl.a. medfört en rad nyetableringar.

Falköping – ett megalitcenter

Vårt kulturarv och vår historiska roll har uppmärksammats och fått en ny betydelse och idag är Falköping centrum för megalitkulturen i Europa. Centret är inte bara storstensgravar och fascinerande forntidshistoria, utan en helhetsupplevelse av mat, boende, teater och guidade turer bland megalitgravarna. Här har forskningen sin bas liksom föreläsningar och seminarier
med utgångspunkt i vår 10 000-åriga historia. Falbygdens forntidskultur kan mäta sig med Newgrange på Irland och Stonehenge i England. Vi kan erbjuda upplevelser i en attraktiv miljö för besökare från hela världen med platålandskapet, Hornborgasjöns våtmarkscentrum
och Varnhems medeltidscentrum. Pilgrimsleden för vandrare och Megalitvägen för cyklister och bilister är stora attraktioner tillsammans med Slow Valley (Ätradalen) och Fågelvägen.

Det glokala samhället

Kunskap och stort engagemang bland kommuninvånarna har lett fram till denna utveckling. Lokal förankring med fokus på det hållbara samhället och våra lokala värden har varit vägledande. Tillsammans har Falköpings invånare skapat intresse för kommunen vilket lett till en markant ökning av besöksnäringen. Vår medverkan i det internationella nätverket för Cittaslow har också bidragit till den positiva utvecklingen. Falköping har blivit ett lokalt samhälle i en global värld.