Kommunens arkiv

Arkivet

I kommunens arkiv förvaras kommunala protokoll och handlingar från 1850-talet och framåt. Här förvaras också klasslistor och skolbetyg.

Arkivet finns i Falköpings Stadshus och är tillgängligt för allmänheten och forskare inom olika områden.

Öppettider kommunarkivet

Måndag-fredag klockan 9-12 och 13-16
Ring eller skicka e-post före besök. Se kontakt nedan.
Kommunarkivet finns i Stadshuset på plan 1.

Beställ betygskopioröppnas i nytt fönster