Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk ordning.

Kontakt med diarium

Varje nämnd har ett diarium där de allmänna handlingarna registreras. Kontakt med respektive diarium kan tas med e-post till respektive nämnds förvaltnings brevlåda eller genom kommunens växel 0515-88 50 00.

Sök protokoll och kallelser direkt på webben

Under respektive nämnd finner du aktuella kallelser och protokoll från nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunarkivet

I Falköpings kommunarkiv finns arkiven från de upphörda kommunerna, nämnderna och styrelserna samt äldre handlingar från kommunens nuvarande nämnder och styrelser.
Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla. För forskning i sociala handlingar finns vissa begränsningar, då sekretesslagen kräver skydd för enskilds personliga förhållanden i sjuttio år.