Synpunkter och felanmälan

bild synpunkt

Synpunkter

Beröm, förslag och klagomål! Vi vill veta hur du som invånare tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Beröm, förslag och klagomål ger oss ett värdefullt underlag för förbättringar. Därför vill vi gärna att du tycker till om Falköping!

Synpunktshantering

bild felanmälan

Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar kan du anmäla detta till oss så åtgärdar vi felet så fort vi kan. Det kan gälla både gator, parker, vatten och avlopp samt snöröjning.

Felanmälan 

bild svar

Besvarade synpunkter

Inkomna synpunkter som är besvarade och godkända för publicering kan du läsa här.

Besvarade synpunkter 

bild speakapp

SpeakApp

Appen för ungas inflytande i kommunen! SpeakApp är en app för alla ungdomar i Falköping. Syftet med appen är att göra avståndet mellan ungdomar och politiken mindre. 

Ung i Falköping — SpeakApp