1 mars 2021
Servicemeddelande

Coronaviruset covid-19 - samlad information från kommunen

Informationen uppdaterades: 6 juli 2021

Falköpings kommun följer utvecklingen för coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Håll dig informerad

Vi uppmanar alla invånare i Falköping att hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och rekommendationerna som gäller för allmänheten. För att ta del av den senaste informationen hänvisar vi till svenska myndigheter som samlar sin information på krisinformation.selänk till annan webbplats.

Du kan också ringa Folkhälsomyndighetens nationella telefonlinje 08-123 680 00. Här svarar hälsokommunikatörer på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågor kan besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Information in other languages

National COVID-19 telephone line in several languages

Call 08 123 680 00 for answers to questions about COVID19, testing, and vaccination against COVID-19.

The telephone line is staffed by health communication officers who speak English, Arabic, Somali, Farsi, Dari, Tigrinya, Amharic, Russian, Bosnian, Croatian, Serbian, and Spanish.

Vaccination mot covid-19

Uppdaterad 31 maj 2021

I Sverige arbetar flera myndigheter med vaccination mot covid-19. Arbetet innebär både planering inför vaccination, information till allmänheten och praktiskt arbete med vaccinationerna.

Regionerna, som är ansvariga för sjukvården, har det lokala ansvaret för vaccineringen. På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats och 1177länk till annan webbplats finns samlad information om vaccination mot covid-19.

Boka tid för vaccination

Västra Götalandsregionen har en webbplats där du kan se vilken åldersgrupp som vaccineras och där alla vaccinatörer i regionenlänk till annan webbplats listas. Här kan du också se vilka som har bokningsbara tider för vaccination just nulänk till annan webbplats.

Tillfällig pandemilag i Sverige - Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen

Uppdaterad 1 februari 2021

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att lagen följs.länk till annan webbplats

Information från kommunens verksamheter

Stöd och hjälp du kan få som kommuninvånare

Nu när vaccinationerna går framåt och fler och fler kan röra sig friare i butiker och på staden så har behovet av Mathjälpen minskat så mycket att den nu har avvecklats. Även behovet av samtalsstöd har varit väldigt lågt den senaste tiden så den tjänsten är nu också avslutad.

Källkritik

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Kommunens ansvar

Det övergripande ansvaret kring sjukvård och hantering av epidemier/pandemier ägs inte av kommunen utan av hälso- och sjukvård och olika myndigheter. Kommunen följer noga utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viktig information