17 februari 2021
Omsorg & hjälp

När är det din tur att vaccineras?

I januari påbörjades vaccineringen mot covid-19 i Falköpings kommun och den pågår nu för fullt. Vi får många samtal och frågor om vaccinering och givetvis är det många som undrar när det är deras tur.

Man får vaccinspruta i armen

– Vi förstår att vaccineringen väcker mycket känslor och hopp om att återgå till en mer normal vardag igen, men vi vädjar till alla om att ha en förståelse för att vaccineringen genomförs enligt Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning i den takt som vaccintillgången tillåter, säger socialchef Magnus Schedin.

Vi tar kontakt med dig som ingår i fas 1

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning för vaccinering och befinner sig för närvarande i fas 1 (se alla faser nedan). När fas 1 är klar inleds fas 2, men i dagsläget vet vi inte när det blir eftersom allt beror på tillgången till vaccin. 

– Vi tar kontakt med dig som ingår i fas 1 när det har blivit din tur att få erbjudande om att vaccinera dig. Du behöver alltså inte ta kontakt med oss. Vi gör allt vi kan för att snabbt få ut de vaccindoser vi får från Västra Götalandsregionen så att fler ska kunna vaccineras, säger Magnus Schedin.

Kommunens respektive Västra Götalandsregionens ansvar

I den första fasen ansvarar kommunen för att vaccinera personer som bor på särskilda boenden för äldre och patienter med kommunal hälso- och sjukvård, samt andra vuxna personer som bor i samma hushåll.

Västra Götalandsregionen ansvarar för att vaccinera personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen och andra vuxna personer i samma hushåll. Medarbetare inom vård och omsorg ingår också i den första fasen och här har Västra Götalandsregionen upphandlat ett externt företag, Avonova, som ansvarar för att ha hand om vaccineringen.

Håll dig uppdaterad om vaccineringen

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och hålla dig uppdaterad om vad som gäller för Västra Götalandsregionen.länk till annan webbplats

Läs även mer om vaccination på Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Prioriteringsordning för vaccinering enligt Folkhälsomyndigheten

Fas 1

I den första fasen vaccineras följande riskgrupper:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagenlänk till annan webbplats.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna.