Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Lärare

Lärarutbildningen innehåller både kurser på högskola/universitet och delar som du gör på en skola eller förskola. I VFU:n får du som är lärarstudent följa utvecklingen i den pedagogiska verksamheten på våra enheter i Falköpings kommun.

Utbildningen genomförs i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, musikskola, vuxenutbildning eller inom annan pedagogisk verksamhet som är intressant för dig som blivande lärare.

I verksamheten handleds du av en lärare, förskollärare eller fritidspedagog, beroende på vilket program du läser.

Socionom

Du som utbildar dig till socionom och ska på VFU kan söka till vårt traineeprogram eller välja att endast göra din VFU hos oss.

Som praktikant hos oss får du en eller två handledare som introducerar dig till arbetet. Du har möjlighet att göra din VFU inom myndighetsutövning men även inom behandlingsarbete eller på något av våra HVB-hem.

Vi har kontakt med flera högskolor/universitet som vi tar emot praktikanter ifrån.