Examensarbete

Du som är student är varmt välkommen att skriva ditt examensarbete hos oss i Falköpings kommun. Detta är ett bra tillfälle för både dig och oss att knyta nya kontakter.

Examensarbetet är en bra möjlighet för dig att få en inblick i Falköpings kommuns breda organisation samtidigt som vi kan få delar av vår verksamhet belysta ur ett externt perspektiv.

Ämnen

Vi tar gärna emot förslag på ämnen eller frågeställningar som du vill skriva om.

Våra förslag

Inom vissa områden har vi förslag på ämnen:

  • God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Hur budgetar och följer vi upp? (Ekonomiavdelningen)
  • Nya redovisningslagen för kommuner - Effekter och planering av ekonomi.(Ekonomiavdelningen)
  • Jämförelse mellan kommuner. (Ekonomiavdelningen)
  • Finansiell profil. Vilka nyckeltal ska en kommun styra på? (Ekonomiavdelningen)
  • Vad är det som gör att medarbetare stannar kvar på sin arbetsplats i Falköpings kommun? (Personalavdelningen)
  • Hur lockar vi fler unga till yrken inom välfärden? (Personalavdelningen)

Skicka intresseanmälan

Om du är intresserad av att skriva examensarbete hos oss, skicka in din intresseanmälan till personalavdelningen. För att ett examensarbete ska bli aktuellt måste ämnet vara relevant inom den kommunala verksamheten och att det finns resurser att avsätta, för att bistå dig som student.

Skicka in intresseanmälan för examensarbetelänk till annan webbplats