Om Falbygdens museum

Falbygden är det böljande slättlandskapet i hjärtat av Västergötland. Den ljusa, öppna naturen, inramad av de karaktäristiska platåbergen, har tilltalat människan sedan urminnes tider.

Stenålderns första bönder bosatte sig här och lämnade ett unikt arv till oss. Tusentals år senare byggde människorna nya monument. Hundratals kyrkor, många med rötter i medeltid, vittnar om Falbygdens välstånd och centrala ställning.

Museets uppgift är att på olika sätt förvalta och förmedla detta rika kulturarv från äldsta tider och framåt. Två suggestiva och påkostade utställningar visa i text, ljud och bild traktens forntid och historia.

Museets stora samlingar av kulturhistoriska och arkeologiska föremål, det omfattande bild- och dokumentarkivet och biblioteket är ytterligare källor till vår historia, källor som skapar minnen och får oss att minnas.