Publicerad: 2019-09-30

Lyssna till Norman Sandén - Vad är landart?

collage av Norman Sandén , med alptoppar i bakgrunden och elefanter i förgrunden

Välkommen på föredrag! Denna gång berättar konstnär Norman Sandén om landartkonsten och dess pionjär Robert Smithson.

Vad är landart? Om dess pionjär Robert Smithson, hans gärning och liv. Om den ständigt verksamma entropin, konst som självförändrande process.

Praktiskt

Onsdag 2 oktober, kl 18 på Falbygdens museum.
Fri entré!

Samarrangemang med Falbygdens konstförening.