Lokalhistoriska böcker

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinnarp och Slutarp

- en historik över två stationssamhällen

Kinneveds socken år 1900 var ren landsbygd. Nu ligger här tätorterna Kinnarp och Sluarp. Vi berättar här om hur dessa samhällen växte fram under 1900-talet. Vi skriver om järnvägen som anlades 1906 och lades ned 1985, om föreningar, butiker, hantverkare och företag som funnits genom åren. Om kyrka, kommun, post och telefon.

Pris 150 kr

Boken om Kinneved

Boken om Kinneved

från forntid till 1899

"Boken om Kinneved" berättar om livet i socknnen, om gårdar, torp och fornlämningar m.m. Vi hoppas att den kommer till nytta och nöje!

Red. Lena Persson

Pris 150 kr

Boken om Åsarp

Boken om Åsarp

Åsarp den urgamla porten mot Falbygden.

Utgiven av Åsarp-Smula Natur- och Hembygdsförening
Red. Ulla Nordmark

Pris 320 kr

Slöta Natur- och hembygdsförening

Slöta Natur- och Hembygdsförening

Ett kalkbruks historia - Stenbrottet i Falekvarna

Pris 100 kr

Boken om Gudhem

Boken om Gudhem

Bygden mellan bergen invid Hornborgasjön

Red. Hilding Johansson

Pris 125 kr

Solberga vår hembygd

Solberga vår hembygd

Pris 200 kr

Högstena i ord och bild

Högstena i ord och bild

Denna berättelse om Högstena socken i Falköpings kommun innehåller material som en studiecirkel om vår hembygd tagit fram under flera års studier runt sekelskiftet 2000 med viss komplettering i samband med redigeringen av materialet.

Materialet har bearbetats och sammanställts av Bo Andersson

Pris 170 kr

Skörtorpsboken

Skörstorpsboken

En samlad dokumentation av boende i Skörtorps socken i f.d. Skaraborgs län
1700-1800-1900-talen

Boken är indelad per fastighet och illustrerad med gamla foton på byggnader och personer, skolkort, nytagna kort på nuvarande byggnation samt berättelser och protokoll.

Sammanställd av Ingrid Johansson. Foto Conny Johansson

Pris 450 kr

Hömb

Hömb

-en socken i Västergötland

Red. Bo Billström

Pris 290 kr

Mössebergs kurort

Mössebergs kurort

Hälsokälla med historia

Av Ulla Nordmark

Pris 80 kr

Dimbobygden

Dimbobygden 1995

Utgiven av Dimbo Fornminnes- och Hembygdsförening genom Birgitta Ingvar-Nilsson

Pris 51 kr