• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Skola

Elever vid lägerplats 

Lär om förhistorien i en autentisk miljö, där det nästan blir "på riktigt". Tillsammans med en sakkunnig guide får du och din klass "flytta in" på en av byns boplatser för en dag, och uppleva hur forntidens människor kan ha levt.

OBS! Viktigt att veta inför våren 2020

Förmiddagstider (kl.9-13,10-14, 9-15 och 10-16) i många veckor är dessa tider helt fullbokade. Tider finns främst kvar i veckorna 13, 14 och 15.

Eftermiddagstider med start kl 14 och lägerskolor finns fortfarande många tider kvar att boka!
Programmen på eftermiddagen är likadana som de som ges på förmiddagen (men till ett lägre pris).

Nyhet! Från och med våren 2020 är det möjligt att boka vegetariskt alternativ i kokgropen.

Anpassat till läroplanen

Skolprogrammen är anpassade till läroplanens avsnitt om forntiden och framtagna som ett komplement till undervisningen i klassrummet. Förhoppningen är att vi skall kunna ge elever och lärare en mer nyanserad bild av forntiden.

Under olika typer av Forntidsdagar eller Lägerskolor får eleverna lära genom att uppleva.


För alla åldrar och kunskapsnivåer

Verksamheten är särskilt uppskattad bland elever och lärare i de lägre stadierna, där besöket fungerat som ett komplement till den ordinarie undervisningen om forntiden. Vi erbjuder även program för äldre elever på högstadiet och på gymnasiet, med mer avancerade hantverkstekniker och med inslag av lek och samarbete.

De olika programmen fungerar också utmärkt för barn med olika former av funktionsnedsättning. Vi anpassar efter förmåga och kunskapsnivå.


Tips! Ta med peng till glass eller souvenir!

Efter aktiviteterna i byn är ni välkomna att besöka souvenirbutiken eller kanske cafét. Tänk på att reservera tid i ert eget tidsschema.