Personal

Personal vid vattnet på Ekehagens forntidsby

Elinor Karlsson

Avdelningschef
0515-88 67 61
073-270 12 54
elinor.karlsson@falkoping.se

Egil Josefson

Verksamhetsledare
0515-88 67 62
egil.josefson@falkoping.se

Maryam Elhattab

Museipedagog, ansvarig örtagård, hantverkare
0515-88 67 66
maryam.elhattab@falkoping.se

Elisabet Frick

Ansvarig servering och café
0515-88 67 67
elisabet.frick@falkoping.se

Anders Josefson

Arkeolog, guide

Kjell Bertilsson

Verksamhetsvaktmästare
0515-88 67 64
kjell.bertilsson@falkoping.se

Maria Rosén

Vaktmästare, materialansvarig
0515-88 97 63
maria.rosen@falkoping.se