Translate/Översätt

Google Translate

Google Translate är en automatisk översättningstjänst. Du kan välja bland drygt 30 olika språk. Falköpings kommun kan inte garantera att översättningen är helt korrekt.
Kontakta oss gärna om du undrar något!

Google Translate (In English)

Google Translate is an automatic translation service. You can choose among more than 30 languages. The municipality of Falköping can not guarantee total accuracy of the translation.
Please contact us if you have any questions!