Historik

I början av 1980-talet presenterade Falköpings kommun en ny turistutredning. I den lades stor vikt vid Falköpings rika kulturarv, vilket sades vara en viktig resurs för turismen i kommunen. Ett förslag var att bygga en forntidsby där besökarna själva kunde delta i livet på forntiden. Därmed skulle även allmänhetens intresse för områdets fornlämningar öka.
 
Lejre forsögscenter i Danmark fanns som förebild när Ekehagens Forntidsby började byggas 1981/82. Områdets lämplighet och den lokala hembygdsföreningens stora intresse och entusiasm var avgörande för placeringen i Åsarp.