Publicerad: 2019-12-27

26 januari - De skriftliga spåren...

Tidigmedeltida inskrift i Ugglum

av ett medeltida kulturcentrum på Falbygden - runinskrifter och latinska inskrifter berättar.

Föredrag kl 11 på Ekehagens Forntidsby med Anna Blennow och Alessandro Palumbo! Serveringen öppnar kl 10.

Välkommen till ett intressant föredrag med Anna Blennow och Alessandro Palumbo!
Under sent 1000-tal och tidigt 1100-tal kom det latinska språket och alfabetet till Norden. Men när praktiken att tillverka latinska inskrifter började sprida sig ersatte den inte den gamla runinskriftstraditionen. Istället samexisterade de två skriftsystemen under flera århundraden och påverkade varandras utveckling.


Anna Blennow, docent i latin och Alessandro Palumbo, förstelektor i medeltidsstudier och runologi har funnit att Västergötland, och framför allt Falbygden, är ett område där skriftutvecklingen varit särskilt komplex. Detta tyder på att trakten runt Falköping utgjort ett av de viktigaste kulturområdena i Västergötland under denna tid.


Serveringen öppnar kl. 10 med kaffe, te, hembakat fika och matiga smörgåsar!


Varmt väkommen!