Tillgänglighet

Parkeringen ligger cirka 25 meter från mottagningsbyggnaden. Vid behov går det att köra fram till entrén för att släppa av passagerare eller parkera. Ramper finns både in till mottagningsbyggnaden och ut till byn. Framkomligheten i byn med rullstol är överlag god. Enskilda hus kan vara svåra att komma in i på grund av trösklar och smala dörrar.

Handikapptoalett

Handikapptoalett finns inne i mottagningsbyggnaden och i vår nya servicebyggnad.

Tillgänglighetsdatabasen

Detaljerad tillgänglighetsinformation finns att hitta i Tillgänglighetsdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.